Andreas Gustafssons ättlingar


1821-05-15 - 1903-08-18
Johannes Andersson
1856-12-18 - 1944-10-11
Axel
Född: 1859-01-18
Inga Serafia Andreasson
1866-06-17 - 1926-12-01
Carl Johan
Född: 1870-00-00
Tillbaka till Andreas Gustafsson